Sàn Hose: Quy định và thời gian giao dịch chứng khoán chính xác nhất

Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (hay gọi tắt là sàn Hose) xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 2000. Hose được nhiều nhà đầu tư tin tưởng, thực hiện nhiều giao dịch chứng khoán mỗi ngày. Hàng ngày có rất nhiều lệnh mua/ bán được đặt trên sàn, thu hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư chứng khoán mới trên sàn Hose thì quy định và thời gian giao dịch luôn là câu hỏi lớn. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho những newbie mới trên chơi chứng khoán những thông tin cần thiết về sàn Hose.

Tìm hiểu về sàn Hose

Sàn Hose xuất hiện từ tháng 7/2000, thuộc sự quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư chứng khoán tin tưởng và giao dịch trên sàn này.

Tìm hiểu về sàn Hose
Tìm hiểu về sàn Hose

Hose là nơi các doanh nghiệp niêm yết cổ phần và giao dịch chứng khoán với nhà đầu tư bên ngoài. Hiện tại, đây là sàn giao dịch uy tín nhất Việt Nam và thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thời điểm hoạt động của sàn Hose

Giao dịch trên sàn Hose quy định thời gian cụ thể như sau:

 • Từ T2 – T6 hàng tuần: 9 giờ – 15 giờ.
 • T7, chủ nhật và các ngày nghỉ, lễ không hoạt động theo luật Lao động.

Phương pháp khớp lệnh trên sàn

Khớp lệnh liên tục: Lệnh mua/ bán trên sàn sẽ được cập nhật vào hệ thống ngay khi vừa giao dịch.

Khớp lệnh định kỳ: Lệnh mua/ bán được cập nhật trong một thời gian nhất định và có nguyên tắc xác định giá riêng. Giá giao dịch được khớp theo nguyên tắc:

 • Thời điểm ghi nhận khối lượng giao dịch lớn nhất.
 • Giá được khớp sẽ được lấy gần bằng hoặc trùng với lần khớp lệnh gần nhất nếu có nhiều mức giá.

Thứ tự khớp lệnh trên sàn Hose

Khớp lệnh ưu tiên thời gian giao dịch: Lệnh được nhập vào hệ thống sớm hơn sẽ được ưu tiên tiến hành khi giá mua/ bán bằng nhau.

Khớp lệnh trên sàn Hose
Khớp lệnh trên sàn Hose

Mức độ ưu tiên về giá khi khớp lệnh:

 • Giá cao hơn được khớp lệnh mua sớm hơn
 • Giá thấp hơn được khớp lệnh bán sớm hơn

Đơn vị sử dụng khi giao dịch và yết giá chứng khoán

Có hai loại đơn vị sử dụng phổ biến được sử dụng.

Đơn vị giao dịch

 • Khớp lệnh lô chẵn: chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF, 10 cổ phiếu.
 • Giao dịch được thỏa thuận: chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ ETF, 20.000 cổ phiếu trở lên.
 • Giao dịch lô lẻ từ 1 – 9 cổ phiếu được tiến hành trực tiếp giữa người mua với doanh nghiệp. Giá được niêm yết được tính bằng 90% giá tham chiếu ngày ký hợp đồng mua.

Đơn vị yết giá

Giá (đồng) Đơn vị (đồng)
Dưới 49.900 100 
Từ 50.000 – 99.500  500 
Trên 100.000  1.000 

Lưu ý: Trái phiếu khi giao dịch thỏa thuận không cần có đơn vị cụ thể.

Dao động về giá trên sàn Hose

Các chứng chỉ quỹ và cổ phiếu giao dịch trên sàn Hose là ± 7%. Trái phiếu không có biên độ giao dịch về giá.

Bảng dao động về giá trên sàn Hose
Bảng dao động về giá trên sàn Hose

Hướng dẫn tính giá:

 • Giá trần = Mức giá tham chiếu x (100% + Độ dao động)
 • Giá sàn = Mức giá tham chiếu x (100% – Độ dao động)

Mức giá trần sàn của chứng chỉ quỹ ETF, cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng sẽ điều chỉnh theo dao động  ± 7%. Giá được tính theo công thức:

 • Mức giá trần điều chỉnh = Mức giá tham chiếu + một đơn vị yết giá
 • Mức giá sàn điều chỉnh = Mức giá tham chiếu – một đơn vị yết giá

Các cổ phiếu và chứng chỉ quỹ vừa niêm yết lần đầu, giá trong ngày đầu tiên dao động quanh mức ± 20% giá dự kiến. Mức giá này được tổ chức niêm yết công khai cho nhà đầu tư tham khảo. Giá giao dịch dự kiến phải được tính toán và công bố trong vòng 3 ngày nếu các cổ phiếu, chứng chỉ quỹ vẫn chưa có giá kết phiên giao dịch.

Bạn có muốn giao dịch trên sàn chứng khoán không tốn phí: Vnstockgame

Một số lệnh được sử dụng trên khi giao dịch trên sàn Hose

 • Khớp lệnh tại giá bằng với giá mở cửa (ATO)
 • Khớp lệnh giới hạn: Chứng khoán được mua/ bán với mức giá tốt hơn. Hiệu lực của lệnh được tính từ khi được nhập vào hệ thống cho đến cuối ngày giao dịch
 • Giá giao dịch được khớp lệnh tại thời điểm đóng cửa (ATC)

Ví dụ về khớp lệnh ATO và ATC trên sàn Hose:

KL đặt mua Giá mua Giá bán KL đặt bán
6,000 ( C ) 100 ATO (ATC) 5,000 ( B )
    99 2,000 ( A )

Kết quả bảng trên cho thấy:

 • Khớp lệnh ở giá: 99
 • Khối lượng: 6000
 • Lệnh được ưu tiên thực hiện: ATO (ATC) 

Hủy giao dịch trên sàn Hose được không?

 • Nhà đầu tư không có quyền hủy lệnh mua/ bán trên sàn nếu khớp lệnh định kỳ.
 • Đối với khớp lệnh liên tục: Nhà đầu tư có thể yêu cầu hủy lệnh bất kỳ lúc nào nếu lệnh chưa thực hiện hoặc còn một phần chưa thực hiện.

Tìm hiểu về thanh toán T+

Loại giao dịch Thời hạn
Cổ phiếu, quỹ đóng, quỹ ETF
 • Khớp lệnh
T + 3
 • Thỏa thuận
T + 3
Trái phiếu T + 1

Cách giao dịch trên sàn Hose của nhà đầu tư nước ngoài

Đối với giao dịch khớp lệnh trên sàn Hose:

 • Ngay sau khi lệnh mua được đặt, khối lượng chứng chỉ quỹ đóng, cổ phiếu được khấu trừ vào khối lượng cho phép mua. Khi kết thúc thanh toán (T+3) khối lượng bán chứng chỉ quỹ đóng, cổ phiếu của nhà đầu tư được cộng vào số lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đóng được cho phép.
 • Nếu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng đã đặt lệnh mua sẽ bị hủy nếu cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng đó hết hạn trước khi giao dịch được cập nhật vào hệ thống.

Đối với giao dịch thỏa thuận: Nếu giao dịch thỏa thuận diễn ra giữa 2 nhà đầu tư nước ngoài thì khối lượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được mua của nhà đầu tư sẽ không bị thay đổi. Điều này khác với việc thực hiện giao dịch trên sàn Upcom.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cụ thể về thời gian giao dịch và một số lưu ý dành cho nhà đầu tư khi khớp lệnh trên sàn Hose. Trước khi đặt lệnh mua/ bán, nhà đầu tư cần xem xét rõ thời gian và khối lượng cổ phiếu mua để được khớp lệnh trên sàn Hose với mức giá tốt nhất. Ngoài sàn Hose, hãy theo dõi những bài viết về sàn giao dịch chứng khoán tiếp theo được cập nhật.

Hy vọng chúng ta kết nối, bạn thành công!

Thông tin: tienaotructuyen.com

Tiền Ảo Trực Tuyến - Chia Sẻ Kiến Thức Đầu Tư, Cổ Phiếu, Forex, Crypto